Przemijające doznania nie muszą się w nas konkretyzować i tworzyć metalowych odlewów naszej tożsamości. Donna Farhi